توجه داشته باشید اگر هنگام ثبت سفارش ایمیل ثبت نکردید از طریق تیکت یا تماس با شماره 02191011438 داخلی 2 سفارش خود را پیگیری کنید با تشکر